Čím sme vhupli do nového šk. roka: http://sered.erko.sk/sered/aktivity/49-erko-stretka-s-novou-rocnou-temou-z-maleho-zrnka-strom

TERMÍN LETNÉHO ERKO TÁBORA JE   5. - 11. august 2019 (pondelok-nedeľa)

Chceš patriť medzi eRkárov, rozvíjať svoje talenty, osobnostne rásť a šíriť jeho poslanie Radosti?
Viac informácií o tomto celoslovenskom hnutí nájdeš na hlavnom webe:  
https://erko.sk alebo emailom na andrej@erko.sk

Pozícia:
Zodpovedná osoba celoslovenskej organizácie pracujúcej s deťmi a mládežou - eRko-HKSD, pre mesto Sereď a Trnavský kraj (OC Trnava)
Adresa:
STREDISKO:
eRko - HKSD
Miletičova 7
821 08 Bratislava
Slovakia

PÔSOBENIE ERKA V SEREDI:
eRko Sereď
Kostolná 10
926 01 Sereď
---Začlenenie v štruktúre---
Územie: Západ
Oblastné centrum: Trnava
Mesto/obec: Sereď
Telefónne číslo:
Mobil: na vyžiadanie
Fax:
Email: andrej.macho@erko.sk
Mobilné číslo:
Fakturačné údaje v sekcii Doplnkové informácie.
Odoslať e-mail
(voliteľné)
Doplnkové informácie:

FAKTURAČNÉ ÚDAJE pre zložku eRko Sereď:

eRko – HKSD, Územie Západ

Bullova 5, 84101 Bratislava

IČO: 00605093   DIČ: 2020848214

Právna forma: občianske združenie

Štatutár: Mgr. Miroslava Selecká

Zodpovedná osoba pre mesto Sereď: Andrej Macho, ZOF

 

Hodnoty eRka

Živá viera

Úcta k životu

Otvorené spoločenstvo

Radostná služba

Zodpovednosť a dôvera