Vedúci hnutia eRko Sereď oznamujú svojim členom, že z prevádzkových dôvodov
budú pravidelné detské stretká prebiehať v nových priestoroch,
a to v budove vedľa gymnázia oproti mestskej knižnici.
eRko stretká budú bývať každý piatok (okrem prázdnin) od 16:15 do 17:30 h
a vítané sú aj nové deti od 6 do 15 rokov.
Viac informácií nájdete na: http://sered.erko.sk/sered/aktivity/59-oznam-zmena-priestorov-pre-stretka

LETNÝ eRko TÁBOR V ROKU 2020 budeme organizovať podľa usmernenia ÚVZ SR. 
Termín: 26.07.2020 (nedeľa) - 01.08.2020 (sobota)
 

Chceš patriť medzi eRkárov, rozvíjať svoje talenty, osobnostne rásť a šíriť jeho poslanie Radosti?
Viac informácií o tomto celoslovenskom hnutí nájdeš na hlavnom webe:  
https://erko.sk alebo emailom na andrej@erko.sk

Pozícia:
Zodpovedná osoba celoslovenskej organizácie pracujúcej s deťmi a mládežou - eRko-HKSD, pre mesto Sereď a Trnavský kraj (OC Trnava)
Adresa:
STREDISKO:
eRko - HKSD
Miletičova 7
821 08 Bratislava
Slovakia

PÔSOBENIE ERKA V SEREDI:
Naša klubovňa:
http://sered.erko.sk/images/clanky/mapa-klubovna.png
---Začlenenie v regionálnej štruktúre---
Územie: Západ
Oblastné centrum: Trnava
Mesto/obec: Sereď
Telefónne číslo:
Mobil: na vyžiadanie
Fax:
Email: andrej.macho@erko.sk
Mobilné číslo:
Fakturačné údaje v sekcii Doplnkové informácie.
Odoslať e-mail
(voliteľné)
Doplnkové informácie:

FAKTURAČNÉ ÚDAJE pre zložku eRko Sereď:

eRko – HKSD, Územie Západ

Bullova 5, 84101 Bratislava

IČO: 00605093   DIČ: 2020848214

Právna forma: občianske združenie

Štatutár: Mgr. Miroslava Selecká

Zodpovedná osoba pre mesto Sereď: Andrej Macho, ZOF

 

Hodnoty eRka

Živá viera

Úcta k životu

Otvorené spoločenstvo

Radostná služba

Zodpovednosť a dôvera