Chceš patriť medzi eRkárov, rozvíjať svoje talenty, osobnostne rásť a šíriť jeho poslanie Radosti?
Viac informácií o tomto celoslovenskom hnutí nájdeš na hlavnom webe:  
https://erko.sk alebo emailom na andrej@erko.sk

Aktivity

Články z jednotlivých táborov a akcií do roku 2016 nájdete na: http://sered.fara.sk/aktivity/spolocenstva/erko

Nielen Sagan a Cibulková sú slovenskými šampiónmi. Aj 3 141 detí a 615 vedúcich, ktorí poctivo trénovali, aby sa počas októbra mohli stať šampiónmi v konaní milosrdenstva. Do Detského činu pomoci, v ktorom eRko vyzýva deti k všímavosti a k nezištnej pomoci vo svojej obci sa zapojilo 125 detských skupín z celého Slovenska. Okrem členov eRka, ktorí sa v skupinkách pravidelne schádzajú počas celého roka sa v 16. ročníku kampane pustili do pomoci vo svojom okolí aj žiaci z 15 školských zariadení.

Prinášame Vám možnosť objednávky známeho a obľúbeného diáru pre deti na rok 2017 od vydavateľa eRko-HKSD. Diár obsahuje 96 strán.

Tento rok nám ponúka:

vsetko naj erkoMilí eRkári, milí rodičia, milí animátori, milí dobrodinci a milí priaznivci eRka. V tento pre seredské eRko významný deň, 23. október, prajem nám i vám všetkým všetko najlepšie k našim spoločným narodeninám.
Za 11 rokov sme aj vďaka vám všetkým tam, kde sme. Ďakujeme prvým zakladateľom eRka v Seredi za ich odvahu, všetkým rodičom za ich prejavenú dôveru, animátorom za ich bezhraničnú a častokrát ťažkú obetavú prácu a vďaka všetkým členom za to, že svojou účasťou na stretkách chcú rozvíjať ďalej svoj osobný i duchovný život v novej organizačnej štruktúre stretiek :)
Pripravujeme nový web a veľa spoločných akcií, ktoré sa bez Vašej účasti nevydaria, preto Vás povzbudzujeme byť súčasťou života eRka v Seredi i naďalej. Ďakujeme +

Spoločenstvo eRko organizuje v rámci svojho desiateho výročia jednodňový výlet v sobotu
8. októbra pre deti, ich rodičov alebo kamarátov.
Vítané sú aj nové tváre, tak neváhaj zavolať aj kamošov :)

Prihlásiť sa treba do štvrtka 6.10.:  https://goo.gl/forms/CXwVsYgsMeTa3RDO2

  ZRAZ pri autobuse je od 11.00 na Vinárskej ulici. Preto ak aj nie si prihlásený, neváhaj a príď a nasadni tak na radostnú cestu smer "Nový Zéland", kde ťa čaká kopec zážitkov.
PRÍCHOD späť do Serede je o 15:45 h.

Bližšie informácie nájdete na plagáte ...

dcp16 sampionat laskyDetský čin pomoci je celoslovenská kampaň motivujúca deti v mesiaci október k skutkom nezištnej pomoci. Deti sa samostatne alebo so svojim stretkom usilujú pomáhať vo svojom okolí.

V tomto roku nás sprevádza motto: Staňme sa šampiónmi lásky.

Prečo Detský čin pomoci?

  • Učíme sa umeniu pomáhať – všímať si potreby druhých, konať zo srdca…
  • Staráme sa o ľudí v našej obci a naše okolie.
  • Pri konaní skutkov pomoci prejavujeme odvahu a iniciatívu, vychádzame zo seba a učíme sa prekonávať prekážky.

 

Naberme s deťmi silu

Na stretkách sa spolu budeme učiť umeniu pomáhať, trénovať skutky milosrdenstva a začneme premýšľať o tom, ako by sme mohli spolu pomôcť ľuďom v našom okolí.

Statočne vykonajte spoločný čin pomoci

Dobrovoľníctvo pre druhých býva často zložité. Vyskytnú sa prvé prekážky… Nenechajme sa odradiť.
S deťmi sme predsa nabrali silu na stretkách. Buďme statoční a dokončime, čo sme začali. Ak bol náš skutok konaný zo srdca, ak sme si vďaka nemu prehĺbili vzťah s ľuďmi, ktorým pomáhame, ak bol náš skutok naozajstným vzťahom milosrdenstva, čaká nás veľká radosť (viď. Lk 15).

DČP V SEREDI:

Piatok: 07. 10. 2016: o 15.00 hod. dievčatá o 16.30 hod. chlapci
Sobota: 08. 10. 2016: Jednodňový výlet pre všetkých: https://goo.gl/forms/CXwVsYgsMeTa3RDO2
Piatok: 14. 10.: o 15.00 hod. dievčatá o 16.30 hod. chlapci
Piatok 21. 10.: o 15.00 hod. dievčatá o 16.30 hod. chlapci

dcp16 papez sampionmi

 

Hodnoty eRka

Živá viera

Úcta k životu

Otvorené spoločenstvo

Radostná služba

Zodpovednosť a dôvera