Chceš patriť medzi eRkárov, rozvíjať svoje talenty, osobnostne rásť a šíriť jeho poslanie Radosti?
Viac informácií o tomto celoslovenskom hnutí nájdeš na hlavnom webe:  
https://erko.sk alebo emailom na andrej@erko.sk

Aktivity

Články z jednotlivých táborov a akcií do roku 2016 nájdete na: http://sered.fara.sk/aktivity/spolocenstva/erko

Aloha všetkým :)

Letné dni sa blížia a tak je príležitosť obohatiť svoj šatník i novými eRko tričkami alebo eRko mikinami
Tento rok sme ponuku obohatili a v ponuke sú i nové jedinečné motívy (napr. tričko k Národnému stretnutiu mládeže, atď. ), ktoré sú k dispozícii len v tohtoročnom eRko shope.

fotka-s-priatelmi-i-animatormiV nedeľu, 10. decembra 2017, sa v Trnave konal slávnostný galavečer s ocenením tých mladých ľudí, ktorí dobrovoľne venujú svoj čas, energiu, talenty pre dobro iných. Ocenenie už po jedenástykrát vyhlasuje Rada mládeže Trnavského kraja v spolupráci s Trnavským samosprávnym krajom. Galavečer sprevádzali dve famózne hudobné telesá: Boží šramot a The Gospel family.
Sme hrdí na to, že ocenenie Animátor roka 2017 si tentokrát odni
esla animátorka eRka, Martina Kojšová, rod. Takáčová zo Serede.

 

Bratislava 22. februára TKKBS | Svätý Otec František vyhlásil 23. február 2018, piatok Prvého pôstneho týždňa za Deň modlitby a pôstu za pokoj v Demokratickej republike Kongo, v Južnom Sudáne a na celom svete.

„Vzhľadom na tragické pretrvávanie konfliktných situácií v rozličných častiach sveta, pozývam všetkých veriacich k osobitnému Dňu modlitby a pôstu za pokoj, a to 23. februára 2018. Obetujeme ho osobitne za obyvateľov Konžskej demokratickej republiky a Južného Sudánu," povedal pápež František. K iniciatíve sa dá zapojiť "takými formami, aké budú považovať za vhodné," prihovoril sa veriacim Svätý Otec 4. februára pri modlitbe Anjel Pána.

eRko-HKSD sa aj tento rok uchádza o Vašu priazeň cez 2% z Vašich daní. Nestojí Vás to nič, ale nám to pomôže pri práci s deťmi a mladými nielen na regionálnej, ale i celoslovenskej úrovni.

Ak chcete nasmerovať časť svojich daní pre deti, rozhodnite sa pre eRko:

…aby deti robili kroky k osobnej zrelosti, rozvíjali svoje talenty a zručnosti v spoločenstve detí. Približne 7 000 detí a mladých sa pravidelne schádza na detských stretkách po celom Slovensku a každoročne objavujú nové dobrodružstvá na 130 táboroch.

…aby deti objavovali svet s priateľmi, čítali a porozumeli. Rebrík je jediný detský katolícky časopis pre deti od 6 – 10 rokov na Slovensku. eRko ho vydáva desaťkrát ročne už 28 rokov. .

…aby deti prinášali do rodín radostnú vianočnú zvesť a učili sa solidarite s núdznymi. Vďaka koledníckej akcii Dobrá novina podporilo eRko v minulom roku viac ako 25 rozvojových projektov pre núdznych v Afrike

Kto môže dať percentá z dane pre eRko?

kolednici17 ba2Boli ste už pozvaní na návštevu do Prezidentského paláca?

Päť žiačok našej Cirkevnej základnej školy takouto návštevou začalo nový rok 2018. Dňa 01. 01. 2018 naša druháčka Lucka Kurbelová, piatačky Veronika Baričiaková, Henrietka Lenčéšová, Emka Takáčová a šiestačka Ninka Dudiňáková boli ako koledníčky Dobrej noviny zaniesť radostné posolstvo Vianoc aj prezidentovi Slovenskej republiky Andrejovi Kiskovi a jeho spolupracovníkom.
Spolu s koledníkmi z Prievidze a Ľubice im zaspievali vianočné piesne a zavinšovali aj do nového roku.
Stretnutie s pánom prezidentom bolo veľmi srdečné a všetci budeme ešte dlho spomínať na Nový rok 2018.

 

 

bulletin do rodin 1st

OBNOVA ČLENSTVA NA ĎALŠÍ ROK


eRko-HKSD ako nadnárodná organizácia poskytuje svojim členom okrem zastrešenia stretávania sa i mnoho ďalšieho:
- celoročný program, ktorý vedie deti i mládež ku kresťanskej zrelosti a službe druhým
- možnosť využívať mnoho materiálov a pomôcok na stretnutiach
- byť účastníkom akreditovaných kurzov, sústredení a pod.

- zúčastňovať sa na podujatiach eRka za znížený účastnícky príspevok
- zapájať sa do kampaní a akcií eRka
- zúčastňovať sa regionálnych, územných alebo celoslovenských akcií eRka
- podpora dobrovoľníkov a vedúcich spoločenstiev z rôznych hľadísk
- materiálna i metodická podpora aktivít jednotlivých spoločenstiev
- pestrá ponuka publikácií pre deti z nášho vydavateľstva Rebrík

- hodnotný a podnetný časopis Lusk pre dobrovoľnícku mládež, ktorý stojí člena eRka len 10% zo skutočných nákladov
a mnoho iného

Aby toto dielo ako i podpora jeho aktivít vo farnosti mohli ďalej rásť, je činnosť eRka závislá i od členstva  a členských príspevkov.

Každoročne preto vyzývame a prosíme nielen našich aktívnych členov (resp. rodičov), ale i sympatizantov a nových členov o vypísanie „modrých“ členských papierov (prikladáme nižšie) a odovzdanie jeho druhej časti so Súhlasom, ako i uhradenie členského príspevku:
2 € do 15 rokov, 3 € nad 15 rokov. Následne sa člen alebo sympatizant podpíše do zoznamu, ktorým ho osloví zodpovedná osoba za farnosť pre eRko (ZOF).


Takto získané príspevky sú odoslané na stredisko eRka-HKSD, kde ďalej pomáhajú a my sa cez stredisko každoročne uchádzame o podporu našich projektov počas roka.
(Poznámka pre rodičov: na „modrom“ papieri do časti Údaje dieťaťa môžete vypísať údaje viacerých detí a netreba vypisovať zvlášť modrý papier pre každého člena)

PROSÍME O ODOVZDANIE podpísaného Súhlasu spolu s príspevkom čo najskôr
buď osobne Andrejovi Machovi alebo do schránky:

FZ sviecka 660x200

Hlavnou myšlienkou projektu Sviečka za nenarodené deti, ktorý sa rozbieha v týchto dňoch už po pätnásty raz s podporou a požehnaním slovenských biskupov, je spojiť Spomienku na všetkých verných zosnulých, ktorú slávime 2. novembra, so spomienkou na nenarodené deti, ktoré zomreli pri umelom alebo spontánnom potrate a ktoré môžeme s prosbami zveriť milosrdnému Božiemu Srdcu. Kampaň má tri dimenzie – duchovnú, vzdelávaciu a praktickú. V modlitbách chceme pamätať na rodiny týchto detí i na tých, čo vykonávajú alebo aktívne podporujú umelé potraty, aby zmenili svoj postoj. Milosrdenstvo, odpustenie a modlitba sú cesta, ktorá je symbolom tohto duchovného rozmeru. Sprievodné osvetové aktivity projektu sú spojené so šírením úcty k životu v každej jeho fáze – od počatia až po prirodzenú smrť. Už overenou peknou tradíciou Sviečky za nenarodené deti v tomto smere sú „Večery milosrdenstva“, ktoré Fórum života organizuje v spolupráci s Radou KBS pre rodinu.

Hodnoty eRka

Živá viera

Úcta k životu

Otvorené spoločenstvo

Radostná služba

Zodpovednosť a dôvera