Chceš patriť medzi eRkárov, rozvíjať svoje talenty, osobnostne rásť a šíriť jeho poslanie Radosti?
Viac informácií o tomto celoslovenskom hnutí nájdeš na hlavnom webe:  
https://erko.sk alebo emailom na andrej@erko.sk

Vážení rodičia, milí eRkári,
na základe výzvy Predsedníctva eRka sa
nebudú konať stretká v termínoch od 13.3. až do 31.5.2020
v súvislosti s plošnými preventívnymi opatreniami ÚVZSR.
Ďakujeme za pochopenie a želáme všetko dobré

Hodnoty eRka

Živá viera

Úcta k životu

Otvorené spoločenstvo

Radostná služba

Zodpovednosť a dôvera