Mesiac september je časom, kedy začíname s deťmi novú ročnú tému s názvom „Z malého zrnka strom“.

V novom školskom roku sa budeme usilovať o dobročninnosť podobajúcej sa malému zrnku.  Je takmer neviditeľné, no „keď sa zaseje, vzíde, prerastie všetky byliny a vyháňa veľké konáre, takže v jeho tôni môžu hniezdiť nebeské vtáky.“ (Mk 4, 32). Naše detské stretká sa počas ročnej témy premenia na zrnká dobra. Deti majú prekvapivý potenciál meniť svet okolo seba. Potrebujú však pozvanie k dobročinnosti, dôveru, spoluprácu a otvorenosť.

V septembri sa uskutočnilo územné stretnutie animátorov, ktorí čerpali nové námety a sily do svojej služby v eRku od svojich kolegov dobrovoľníkov.

Privítali sme medzi nami našich mladších pomocných animátorov, ktorí sa vydali na animátorskú službu, v ktorej im prajeme veľa síl.

1. DÔVERA

Dôverujeme v skrytú moc malého zRnka. Počas októbrového Detského činu pomoci chceme byť v spoločnom nasadení pre rozvoj komunít, v ktorých žijeme. Náš život rastie a dozrieva v takej miere, v akej ho dávame k dispozícii životu druhých.

dcp_nazov_black_transp

Taktiež plánujeme koncom októbra po pár rokoch zorganizovať i eRkársky celodenný výlet. 

2. SPOLUPRÁCA

V decembri pripravujeme známu kolednícku akciu Dobrá novina na pomoc ťažko skúšaným africkým krajinám. Spoluprácou posilňujeme dobré iniciatívy. Padlo do úrodnej pôdy. To je motto 24. ročníka Dobrej noviny. Svojím koledovaním prispejeme aj na komunitné projekty v Ugande. Spoznáme príbehy ľudí, ktorí vďaka vzájomnej spolupráci pomáhajú k lepšiemu životu celej komunity.

dn_napisf-kopie

3. OTVORENOSŤ

Otvárame sa pre svet, ktorý je oveľa širší ako ho vidíme v širokouhlej obrazovke počítača či smartfónu. Počas kampane Vypni telku, zapni seba! budeme vysielať naživo svoj čas nie len pre okruh našich priateľov. Na program pozývame všetkých, ktorí sa naladia na našu vlnu.

vtzs_nazov_black_transp

Naďalej pozývame deti na pravidelné eRko stretnutia v piatky. Dievčatá v čase 15.00-16.15 a chlapci 16.30-17.45 hod. Mládež pozývame na stretnutia v piatky o 19.00 hod.

V neposlednom rade vyjadrujem poďakovanie mojim animátorom za ich radostnú službu v našom eRkárskom spoločenstve. Veľké poďakovanie im patrí za ich službu, ktorú vykonávajú so srdcom a obetujú niekedy aj desiatky hodín či dní pre naše spoločenstvo, deti, podujatia. Dovolím si povedať, že práve každý jeden z nich zanecháva veľkú nezmazateľnú stopu v našom spoločenstve. Vyprosujem im veľa síl a požehnania.

Nemôžeme ani zabudnúť na podporu Mestského úradu, Farnosti Sereď a tiež všetkých rodičov a ľudí dobrej vôle, ktorí sa snažia stále nám pomáhať rôznymi spôsobmi v našej službe.

Za Vašu podporu Vám úprimne ďakujeme.

Andrej Macho, ZOF

 

 

sv_frantisek

Patrónom ročnej témy je sv. František z Assisi. V jednej modlitbe zvykol hovoriť tieto slová: „Iba keď dávame, nadobúdame…“. Príbeh Františkovho života, bude pre nás zdrojom inšpirácií v dobrodružstve angažovanosti.