Chceš patriť medzi eRkárov, rozvíjať svoje talenty, osobnostne rásť a šíriť jeho poslanie Radosti?
Viac informácií o tomto celoslovenskom hnutí nájdeš na hlavnom webe:  
https://erko.sk alebo emailom na andrej@erko.sk

plagat dn17eRko-HKSD odštartovalo 23. ročník najväčšej dobrovoľníckej akcie na SR známej ako Dobrá novina. Mottom tohto ročníka je: "Na ceste k životu."

V tomto roku bude v centre pozornosti práca dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul (tzv. sestry Vincentky) v meste Alitena na severe Etiópie. Dobrá novina tu podporuje zdravotné stredisko zamerané na starostlivosť o matky s deťmi od roku 2015. Vďaka tejto podpore môže v náročnom teréne v okolí Aliteny jazdiť sanitka k náročným prípadom alebo k mamičkám pred pôrodom.

Tvárami 23. ročníka budú mama Ababa s dcérkou Weini, ktorá sa vďaka včasnému príchodu sanitky narodila pod dohľadom lekára. Ich príbeh zachytáva aj krátky 10-minútový film s názvom „Cesta“.

 Pre koho koledujeme tento rok?

struktura erko

Základné hodnoty, z ktorých vychádzame a uplatňujeme ich v živote cez štýl 

"Mám rád"

Vnútorné princípy:

Mám živú vieru

Verím, že ma má Boh rád a chce, aby som bol šťastný, rozprávam sa s Ním cez modlitbu, čerpám silu zo sviatostí, čítam sv. Písmo, zapájam sa do života Cirkvi, svedčím o viere svojím životom.

Mám úctu k životu

Spoznávam seba samého a pozitívne rozvíjam svoju jedinečnosť, mám radosť z toho, že ako muži a ženy sa dopĺňame a tak môžeme robiť svet krajším, mám v úcte život a chránim ho.

Rozvíjam otvorené spoločenstvo

Mám individuálny prístup, objavujem dar jednoduchosti a duchovného detstva, tvorivo hľadám, čo nás spája – snažím sa o jednotu v rôznorodosti, prijímam druhého som tolerantný, rozvíjam spoluprácu, konštruktívne riešim konflikty, zaujímam sa o veci verejné, som solidárny s tými, ktorí majú nedostatok.

Chcem slúžiť s radosťou

Dobrovoľne sa rozhodujem pre službu aj keď je to niekedy ťažké, obohacuje ma to a umožňuje mi to rásť, mám radosť a radosť je moja sila.

Žijem zodpovednosť a dôveru

Som zodpovedný, dá sa na mňa spoľahnúť, vzdelávam sa, chcem odovzdávať skúsenosti, som pravdivý, dôverujem a som dôveryhodný, som férový, nevysmievam sa, nežartujem na úkor druhého, nevyvolávam strach, neistotu.

Vonkajšie princípy:

slnko

SLNKO,
ktoré symbolizuje Boha,
kruh je dokonalý, nemá začatok
ani koniec, 7 lúčov symbolizuje
plnosť darov Ducha svätého.

srdce

SRDCE,
ktoré je
znakom čoveka.

motyl

MOTÝĽ

ktorý označuje šírku,
lásku k ľuďom.

ryba RYBKA
ako symbol
hĺbky lásky k Bohu.

 

 Text modlitby Večné Slovo sa pripisuje sv. Ignácovi (žil v 16. storočí). V čase totalitného režimu na Slovensku sa túto modlitbu modlili veriaci, ktorí tajne pracovali v apoštoláte. V duchu sa pri nej zjednocovali každý deň večer o 21.00 hod. Po vzniku eRka v roku 1990 sme si ju oficiálne vybrali za našu spoločnú modlitbu a rozširovali sme jej text medzi členmi eRka. Keď sme si v roku 2006 zadefinovali päť hlavných hodnôt eRka, z ktorých vychádza náš štýl „Mám rád“, vytvorili sme podľa vzoru modlitby Večné slovo aj text druhej časti Dobrý Bože, ktorý obsahuje hodnoty a ciele eRka a slovné vyjadrenia sú zrozumiteľné pre vedúcich aj deti.

Večné Slovo,

Jednorodený Syn Boží,

nauč nás pravej veľkodušnosti.

Nauč nás Tebe slúžiť, ako si to právom zasluhuješ.

Aby sme dávali a nepočítali,

aby sme bojovali a nedbali na rany,

aby sme pracovali a netúžili po odpočinku,

aby sme sa obetovali a nečakali inú odmenu ako vedomie,

že sme splnili Tvoju svätú vôľu. Amen.

 

Dobrý Bože, posilňuj vo mne živú vieru,

veď ma jej radostnou cestou.

Nauč ma jednoduchosti a pravdivosti,

nauč ma zodpovednosti a dôvere.

Uč ma dobrovoľne slúžiť a obetovať sa,

rásť v úcte a solidarite so všetkými

a tak vytvárať otvorené spoločenstvo

z viery žijúcich a v láske konajúcich ľudí. Amen.

Svätí košickí mučeníci, Štefan, Melichar a Marek, orodujte za nás.

vyrocna sprava15

Rok 2015

Hodnoty eRka

Živá viera

Úcta k životu

Otvorené spoločenstvo

Radostná služba

Zodpovednosť a dôvera